Mencari File di Linux Yang Namanya Tidak Compatible dengan Windows

Apabila kita bekerja di system dengan dual boot OS (Linux & Windows) seringkali kita memiliki file yang namanya memiliki karakter yang tidak cross-platform. Contoh nya pada waktu kita men-save web page di Linux dengan nama file yang mengandung karakter ?, |, >, dll, pada waktu file tersebut dibaca di Windows ternyata bermasalah. Untuk mencari file-fileLanjutkan membaca “Mencari File di Linux Yang Namanya Tidak Compatible dengan Windows”

Munajat

Yaa Allah, kami lemah kami bodoh, Yaa Allah, ampunilah seluruh kesalahan-kesalahan kami, Yaa Allah, setiap hari kami bermaksiat kepadaMu, Yaa Allah, kami pun selalu malas beribadah, Yaa Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, Yaa Allah, tutuplah aib-aib kami di dunia dan di akhirat, Yaa Allah, tukarkanlah keburukan-keburukan kami dengan kebaikan dan pahala,

Perkara yang Paling Penting dalam Kehidupan Kita

  Sesungguhnya perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman ini lebih penting daripada harta, daripada pangkat, daripada anak istri, bahkan iman ini lebih penting daripada nyawa kita sendiri. Kapan kita akan tahu pentingnya iman ini? yaitu ketika kita sedang berada di dalam sakaratul maut. Pada saat itu kita akan menyadari pentingnyaLanjutkan membaca “Perkara yang Paling Penting dalam Kehidupan Kita”