9 Pesan Nabi

9 Pesan Nabi Ikhlas dalam beramal Adil dalam setiap suasana dan keadaan Hidup sederhana dalam keadaan miskin ataupun kaya, susah ataupun senang Memaafkan orang yang mendzolimi kita Bersedekah kepada orang yang kikir kepada kita Bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi Menjadikan fikir kita fikir agama Menjadikan pembicaraan kita dzikir kita Menjadikan pandangan kita istighfar kita