Diposkan pada Islami

10 Sahabat Yang Dijamin Masuk Surga


Siapakah dia sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang telah pun dijamin syurga oleh Allah Subhaanahu wata’ala dan RasulNya Shallallahu ‘alaihi wasallam sejak mereka masih di dunia lagi?? Sama-samalah kita mengenali diri mereka yang amat bertuah ini.

Sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang dijamin masuk syurga berdasarkan hadis berikut: Tercatat dalam “ARRIYADH ANNADHIRAH FI MANAQIBIL ASYARAH“ dari sahabat Abu Dzar Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah Radhiyallahu ‘anha dan bersabda: “Wahai Aisyah, inginkah engkau mendengar khabar gembira?” Aisyah menjawab : “Tentu, ya Rasulullah.” Lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ”Ada sepuluh orang yang mendapat khabar gembira masuk syurga, yaitu : Ayahmu masuk syurga dan kawannya adalah Ibrahim, Umar masuk syurga dan kawannya Nuh, Utsman masuk syurga dan kawannya adalah Aku, Ali masuk syurga dan kawannya adalah Yahya bin Zakaria, Talhah masuk syurga dan kawannya adalah Daud, Azzubair masuk syurga dan kawannya adalah Ismail, Sa’ad masuk syurga dan kawannya adalah Sulaiman, Said bin Zaid masuk syurga dan kawannya adalah Musa bin Imran, Abdul Rahman bin Auf masuk syurga dan kawannya adalah Isa bin Maryam, Abu Ubaidah ibnu Jarrah masuk syurga dan kawannya adalah Idris Alaihissalam.”
Kisah singkat 10 Sahabat Radhiyallahu Ta’ala Anhum :

  1. Abu Bakar bin Abi Qohafah (Asshiddiq) Radhiyallahu ‘anhu, adalah seorang Quraisy dari kabilah yang sama dengan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, hanya berbeza keluarga. Bila Abu Bakar Radhiyallahu ‘anhu berasal dari keluarga Tamimi, maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam berasal dari keluarga Hasyimi. Keutamaannya, Abu Bakar Radhiyallahu ‘anhu adalah seorang pedagang yang selalu menjaga kehormatan diri. Ia seorang yang kaya, pengaruhnya besar serta memiliki akhlak yang mulia. Sebelum datangnya Islam, beliau adalah sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang memiliki karakter yang mirip dengan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Belum pernah ada orang yang menyaksikan Abu Bakar Radhiyallahu ‘anhu minum arak atau pun menyembah berhala. Dia tidak pernah berdusta. Begitu banyak kemiripan antara beliau dengan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam sehingga tak hairan kemudian beliau menjadi khalifah pertama setelah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam wafat. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam selalu mengutamakan Abu Bakar Radhiyallahu ‘anhu berbanding para sahabatnya yang lain sehingga nampak menonjol di tengah-tengah orang lain. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : “Jika ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan seluruh umat nescaya akan lebih berat keimanan Abu Bakar. ” (HR. Baihaqi) Al Quran pun banyak mengisyaratkan sikap dan tindakannya seperti yang dikatakan dalam firmanNya, surah Al Lail ayat 5-7, 17-21, Fushilat ayat 30, At Taubah ayat 40. Dalam masa yang singkat sebagai Khalifah, Abu Bakar Radhiyallahu ‘anhu telah banyak memperbaharui kehidupan kaum muslimin, memerangi nabi palsu, dan kaum muslimin yang enggan membayar zakat. Pada masa pemerintahannyalah penulisan Al Quran dalam lembaran-lembaran dimulai.
  2. Umar Ibnu Khattab Radhiyallahu ‘anhu, ia berasal dari kabilah yang sama dengan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Umar Radhiyallahu ‘anhu masuk Islam setelah bertemu dengan adiknya Fatimah Radhiyallahu ‘anha dan suami adiknya Said bin Zaid Radhiyallahu ‘anhu pada tahun keenam kenabian dan sebelum Umar Radhiyallahu ‘anhu, telah ada 39 orang lelaki dan 26 wanita yang memeluk Islam. Di sisi kaumnya Umar Radhiyallahu ‘anhu dikenal sebagai seorang yang pandai berdiskusi, berdialog, memecahkan permasalahan serta berwatak kasar. Setelah Umar Radhiyallahu ‘anhu masuk Islam, dakwah kemudian dilakukan secara terang-terangan. Begitu pun di saat hijrah, Umar Radhiyallahu ‘anhu adalah segelintir orang yang berhijrah dengan terang-terangan. Ia sengaja berangkat pada siang hari dan melewati gerombolan Quraisy. Ketika melewati mereka, Umar Radhiyallahu ‘anhu berkata, ”Aku akan meninggalkan Mekah dan menuju Madinah. Siapa yang ingin menjadikan ibunya kehilangan puteranya atau ingin anaknya menjadi yatim, silakan menghalang aku di belakang lembah ini!” Mendengar perkataan Umar Radhiyallahu ‘anhu tak seorang pun yang berani mencegah Umar Radhiyallahu ‘anhu. Banyak pendapat Umar Radhiyallahu ‘anhu yang dibenarkan oleh Allah dengan menurunkan firmanNya seperti saat peristiwa kematian Abdullah bin Ubay, ataupun saat penentuan perlakuan terhadap tawanan perang Badar, pendapat Umar dibenarkan Allah dengan turunnya ayat 67 surat Al Anfal. Sebagai khalifah Islam yang kedua, Umar adalah seorang yang sangat memperhatikan kesejahteraan umatnya, sampai setiap malam ia berkeliling kerana khuatir masih ada yang belum terpenuhi keperluannya, serta kekuasaan Islam pun semakin meluas keluar jazirah Arab.
  3. Utsman bin Affan Radhiyallahu ‘anhu, sebuah Hadis yang menggambarkan peribadi Utsman Radhiyallahu ‘anhu : “Orang yang paling kasih sayang di antara ummatku adalah Abu Bakar, dan paling teguh dalam menjaga ajaran Allah adalah Umar, dan yang paling bersifat pemalu adalah Utsman.” (HR Ahmad, Ibnu Majah, Al Hakim, At Tirmidzi). Utsman Radhiyallahu ‘anhu adalah seorang yang sangat dermawan, dalam sebuah persiapan pasukan pernah Utsman Radhiyallahu ‘anhu yang membiayainya seorang diri. Setelah kaum muslimin hijrah, saat kesulitan air, Utsmanlah yang membeli sumur dari seorang Yahudi untuk kepentingan kaum muslimin. Pada masa kepemimpinannya Utsman Radhiyallahu ‘anhu merintis penulisan Al Quran dalam bentuk mushaf, dari lembaran-lembaran yang mulai ditulis pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Radhiyallahu ‘anhu.
  4. Ali bin Abi Talib Radhiyallahu ‘anhu, merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan kanak-kanak pertama yang masuk Islam. Beliau yang menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam di tempat tidurnya saat beliau hijrah. Semasa berlakunya perang Badar, Ali Radhiyallahu ‘anhu menumpaskan seorang jaguh Quraisy yaitu Walid ibni Utba. Beliau mengahwini Fatimah Radhiyallahu ‘anha, anak Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Ketika itu beliau berumur 25 tahun dan Fatimah berumur 18 tahun. Kerana kemiskinannya Ali Radhiyallahu ‘anhu menjual baju besi perangnya untuk dijadikan mahar. Walaupun begitu para sahabat lain seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf berbesar hati mengeluarkan perbelanjaan majlis perkahwinan kedua pengantin itu demi memuliakan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, kekasih yang amat mereka cintai.
  5. Talhah bin Ubaidillah Radhiyallahu ‘anhu, yang pada perang Uhud terkena lebih dari tujuh puluh tikaman atau panah serta jari tangannya putus. Namun Talhah Radhiyallahu ‘anhu yang sangat berani dan kuat inilah yang menjadi perisai melindungi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam di saat-saat genting, beliau memapah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang tubuhnya telah berdarah menaiki bukit Uhud yang berada di hujung medan pertempuran saat kaum musyrikin pergi meninggalkan medan peperangan kerana mengira Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah wafat. Saat itu Talhah Radhiyallahu ‘anhu berkata kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, ”Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku.” Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam tersenyum seraya berkata, ”Engkau adalah Talhah kebajikan.” Sejak itu beliau mendapat julukan Burung Helang hari Uhud. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabatnya, ”Orang ini termasuk yang gugur dan barang siapa yang senang melihat seorang yang syahid berjalan di muka bumi maka lihatlah Thalhah.”
  6. Azzubair bin Awwam Radhiyallahu ‘anhu, sahabat yang berikutnya, adalah sahabat karib dari Talhah Radhiyallahu ‘anhu. Beliau memeluk Islam pada usia 15 tahun dan hijrah pada usia 18 tahun. Dengan seksaan yang ia terima dari pakciknya sendiri. Kepahlawanan Azzubair ibnu Awwam Radhiyallahu ‘anhu terlihat dalam perang Badar saat ia berhadapan dengan Ubaidah bin Said Ibnul Ash. Azzubair ibnu Awwam Radhiyallahu ‘anhu berhasil menombak kedua matanya sehingga akhirnya ia tersungkur tak bergerak lagi, hal ini membuat pasukan Quraisy ketakutan. Rasulullah sangat mencintai Azzubair ibnu Awwam Radhiyallahu ‘anhu. Beliau pernah bersabda, ”Setiap nabi memiliki pengikut pendamping yang setia (hawari), dan hawariku adalah Azzubair ibnu Awwam.” Azzubair ibnu Awwam Radhiyallahu ‘anhu adalah suami Asma binti Abu Bakar Radhiyallahu ‘anhu yang menghantarkan makanan pada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam saat beliau hijrah bersama ayahnya. Pada masa pemerintahan Umar Radhiyallahu ‘anhu, saat panglima perang menghadapi tentara Romawi di Mesir, Amr bin Ash Radhiyallahu ‘anhu meminta bala bantuan pada Amirul Mukminin, Umar Radhiyallahu ‘anhu mengirimkan 4000 tentera yang dipimpin oleh 4 orang panglima, dan ia menulis surat yang isinya, ”Aku mengirim empat ribu tentera bantuan yang dipimpin oleh 4 orang sahabat terkemuka dan masing-masing bernilai 1000 orang. Tahukah anda siapa empat orang panglima itu? Mereka adalah Ubadah ibnu Assamit, Almiqdaad ibnu Aswad, Maslamah bin Mukhalid, dan Azzubair bin Awwam.” Demikianlah dengan izin Allah, pasukan kaum muslimin berhasil meraih kemenangan.
  7. Abdurrahman bin Auf Radhiyallahu ‘anhu, adalah seorang pedagang yang berjaya. Namun saat berhijrah ia meninggalkan semua harta yang telah ia usahakan sekian lama. Namun selepas berhijrah ke Madinah pun beliau kembali menjadi seorang yang kaya raya, dan saat beliau meninggal, wasiat beliau adalah agar setiap peserta perang Badar yang masih hidup mendapat 400 dinar, sedang yang masih hidup saat itu sekitar 100 orang, termasuk Ali Radhiyallahu ‘anhu dan Utsman. Radhiyallahu ‘anhu Beliaupun berwasiat agar sebahagian hartanya diberikan kepada ummahatul muslimin, sehingga Aisyah Radhiyallahu ‘anha berdoa: “Semoga Allah memberi minum kepadanya air dari mata air Salsabil di syurga.”
  8. Saad bin Abi Waqqash Radhiyallahu ‘anhu, beliau adalah orang yang mula-mula melepaskan anak panah dalam membela agama Allah, dan juga orang yang mula-mula terkena anak panah. Seorang yang keislamannya sangat dikecam oleh ibunya, namun tetap tabah, dan kukuh pada keislamannya. Saad bin Abi Waqqash Radhiyallahu ‘anhu memeluk Islam sewaktu berusia l7 tahun, dan keislamannya termasuk yang terdahulu di antara para sahabat. Hal ini pernah diceritakannya sendiri, katanya: “Pada suatu saat saya beroleh kesempatan termasuk 3 orang pertama yang masuk Islam.” Maksudnya bahawa beliau adalah salah seorang di antara tiga orang yang paling awal masuk Islam. Sesungguhnya Saad bin Abi Waqqash Radhiyallahu ‘anhu adalah pakcik Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam juga. Kerana dia adalah dari Bani Zuhrah sedangkan Bani Zuhrah adalah keluarga Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.
  9. Said bin Zaid Radhiyallahu ‘anhu, beliau adalah adik ipar Umar Radhiyallahu ‘anhu. Adalah orang yang dididik oleh seorang ayah yang beroleh hidayah Islam tanpa melalui kitab atau nabi mereka seperti halnya Salman Al Farisi Radhiyallahu ‘anhu, dan Abu Dzar Al Ghifari Radhiyallahu ‘anhu. Banyak orang yang lemah berkumpul di rumah mereka untuk memperoleh ketenteraman dan keamanan, serta penghilang rasa lapar, kerana Said bin Zaid Radhiyallahu ‘anhu adalah seorang sahabat yang sangat dermawan dan murah tangan.
  10. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah Radhiyallahu ‘anhu, yang akhirnya terpaksa membunuh ayahnya saat perang Badar, sehingga Allah menurunkan ayat Quran surah Al Mujadilah ayat 22. Begitu pun dalam perang Uhud, Abu Ubaidahlah yang mencabut besi tajam yang terlekat pada kedua rahang Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, dan dengan berbuat begitu beliau rela kehilangan giginya. Abu Ubaidah Radhiyallahu ‘anhu mendapat gelar dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai pemegang amanah umat, seperti dalam sabda beliau: “Tiap-tiap umat ada orang pemegang amanah, dan pemegang amanat umat ini adalah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah.”

Begitulah serba sedikit kisah dan keperibadian 10 sahabat yang telah dijamin masuk syurga oleh Allah Subhaanahu wata’ala dan RasulNya Shallallahu ‘alaihi wasallam di atas sumbangan dan pengorbanan besar mereka terhadap Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapat iktibar dan pedoman untuk mengikuti jejak langkah mereka semua..InsyaAllah..Amin…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s