Diposkan pada Islami

Pak Tani dan Kerbau

Alkisah seorang petani dapat berbicara dengan kerbau pembantu setianya bekerja membajak sawah. Suatu ketika menjelang siang, pak tani berkata kepada kerbaunya, “Hai kerbau, percepatlah jalannya, hari ini matahari sangat terik.” Lanjutkan membaca “Pak Tani dan Kerbau”

Iklan
Diposkan pada Islami

Agama Wujud Apabila Kita Korban

Nabi buat usaha atas agama Allah telah beri amanah buat ajak manusia taat kepada Rabb yang sesungguhnya, mengajak manusia yang penuh dengan nur kehidupan yang penuh dengan hidayah, kehidupan yang penuh dengan kelemah-lembutan dan akhlak yang afimah. Satu per satu kegelapan telah pergi dan berganti dengan cahaya, perlahan-lahan kesesatan telah Allah rubah dengan petunjuk, perlahan-lahan kebuasan saat itu Allah telah rubah dengan kelemah-lembutan dan kasih sayang. Lanjutkan membaca “Agama Wujud Apabila Kita Korban”

Diposkan pada Islami

Perbedaan Antara Empat Imam Mujtahidin

Kita melihat demikian banyak masalah fiqih, yang para sahabat dan para tabi’in saja berselisih pendapat mengenainya. Kita pun mendapatkan perbedaan pendapat di kalangan empat Imam mujtahidin selama 1200 tahun. Setiap Imam mempunyai berjuta-juta pengikut yang beramal dengan madzhab mereka masing-masing. Saya ( Maulana Zakariyya rah.a. ) pernah menghitung dan mengumpulkan pendapat-pendapat yang berbeda di kalangan mereka dalam masalah empat rakaat shalat. Dan hasilnya, orang kerdil seperti saya ini telah menjumpai 150 perbedaan pendapat di antara mereka!! Berapa banyak lagi yang dapat dikumpulkan oleh orang yang lebih baik daripada saya? Lanjutkan membaca “Perbedaan Antara Empat Imam Mujtahidin”