Khidmat Hewan Kepada Manusia

Halaqah hewan yang terdiri dan sapi, kambing, anjing, dan babi sedang mudzakarah. Tiba-tiba topik pembicaraannya menyangkut persoalan khidmat dan manfaat diri mereka kepada manusia. Sang sapi berkata kepada kambing, “Sungguh, akulah yang paling banyak berkhidmat dan bermanfaat kepada manusia, karena badanku besar, dagingku banyak, bila diqurbankan bisa untuk tujuh jiwa dan namaku dijadikan nama suratLanjutkan membaca “Khidmat Hewan Kepada Manusia”

Infak Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu ‘anhu

Ibnu Ishaq mengeluarkan dari Asma’ binti Abu Bakar Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hijrah ke Madinah dan Abu Bakar menyertai beliau, maka Abu Bakar membawa semua hartanya sebanyak lima atau enam ribu dirham. Kakekku yang buta, Abu Qahafah memasuki rumah seraya berkata, “Demi Allah, menurutku Abu Bakar telah membuat kalianLanjutkan membaca “Infak Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu ‘anhu”

Antara Anak dan Kambing

Muslim yang bijak adalah muslim yang mampu membedakan antara maksud hidup dan keperluan hidup. Maksud hidup secara sederhananya adalah hakekat yang dicita-citakan dalam kehidupan manusia di dunia. Sedangkan keperluan hidup adalah hal-hal yang diperlukan dalam mewujudkan maksud hidup. Sejatinya akherat adalah menjadi maksud hidup seorang muslim dan dunia adalah keperluan hidupnya.

Mengendalikan Syahwat

Imam Ghazali rah.a. mengatakan bahwa puncaknya syahwat adalah cinta birahi yang merupakan suatu penyakit bagi hati yang kosong. Pada tahap awal perlu merawat penyakit ini dengan mengurangi pandangan kepada hal-hal yang menarik itu. Jika tidak, maka perhatian kepadanya akan bertambah dan akan sulit untuk berpaling darinya. Ibaratnya orang yang menunggang kuda, apabila kuda itu berjalanLanjutkan membaca “Mengendalikan Syahwat”

Tiga Sahabat Setia Manusia

Alkisah ada seorang ayah yang mempunyai tiga orang anak. Anak pertama bernama Harben, ia sangat disayang dan dimanja, apa saja keperluannya akan dipenuhinya walaupun ia harus bekerja banting tulang untuk memenuhi keinginan anak pertamanya itu. Anak kedua bernama Anis, ia disayang juga, tapi tidak seperti anak pertama, kadang-kadang diperhatikan, kadang-kadang terlupakan. Sedangkan anak yang ketigaLanjutkan membaca “Tiga Sahabat Setia Manusia”