Diposkan pada Islami

Khidmat Hewan Kepada Manusia

Halaqah hewan yang terdiri dan sapi, kambing, anjing, dan babi sedang mudzakarah. Tiba-tiba topik pembicaraannya menyangkut persoalan khidmat dan manfaat diri mereka kepada manusia.

Sang sapi berkata kepada kambing, “Sungguh, akulah yang paling banyak berkhidmat dan bermanfaat kepada manusia, karena badanku besar, dagingku banyak, bila diqurbankan bisa untuk tujuh jiwa dan namaku dijadikan nama surat dalam Al-Quran (Al-Baqarah). Tetapi kamu kambing, apa manfaatnya?” Lanjutkan membaca “Khidmat Hewan Kepada Manusia”

Iklan
Diposkan pada Islami

Infak Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu ‘anhu

Ibnu Ishaq mengeluarkan dari Asma’ binti Abu Bakar Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hijrah ke Madinah dan Abu Bakar menyertai beliau, maka Abu Bakar membawa semua hartanya sebanyak lima atau enam ribu dirham. Kakekku yang buta, Abu Qahafah memasuki rumah seraya berkata, “Demi Allah, menurutku Abu Bakar telah membuat kalian risau karena semua hartanya dia bawa.” “Tidak kakek, masih banyak kebaikan yang dia tinggalkan bagi kita,” kata Asma’.

Lalu aku mengambil kerikil-kerikil dan kuletakkan di sebuah lubang di dalam rumah, yang di tempat itulah biasanya Abu Bakar meletakkan hartanya, kemudian kuletakkan kain di atasnya. Kupegang tangan kakek, sambil kukatakan kepadanya, “Letakkan tangan kakek ditempat penyimpanan harta ini.” Setelah meraba tempat itu, kakek berkata, “Tak apalah kalau dia meninggalkan harta ini bagi kalian. Dia memang telah berbuat yang terbaik, dan sudah cukup bagi kalian.” Padahal demi Allah, ayahku tidak meninggalkan apa pun bagi kami. Aku berbuat seperti itu dengan maksud untuk membuat agar kakek merasa tenang.”

Begitulah yang disebutkan di dalam Al-Bidayah, 3:179. Ahmad dan Ath-Thabrany juga mentakhrij yang seperti ini. Menurut Al-Haitsamy, 6: 59, rijal Ahmad shahih, kecuali Ibnu Ishaq. Tapi juga ditegaskan bahwa dia memang mendengarnya.

Diposkan pada Islami

Antara Anak dan Kambing

Muslim yang bijak adalah muslim yang mampu membedakan antara maksud hidup dan keperluan hidup. Maksud hidup secara sederhananya adalah hakekat yang dicita-citakan dalam kehidupan manusia di dunia. Sedangkan keperluan hidup adalah hal-hal yang diperlukan dalam mewujudkan maksud hidup. Sejatinya akherat adalah menjadi maksud hidup seorang muslim dan dunia adalah keperluan hidupnya. Lanjutkan membaca “Antara Anak dan Kambing”

Diposkan pada Islami

Mengendalikan Syahwat

Imam Ghazali rah.a. mengatakan bahwa puncaknya syahwat adalah cinta birahi yang merupakan suatu penyakit bagi hati yang kosong. Pada tahap awal perlu merawat penyakit ini dengan mengurangi pandangan kepada hal-hal yang menarik itu. Jika tidak, maka perhatian kepadanya akan bertambah dan akan sulit untuk berpaling darinya. Ibaratnya orang yang menunggang kuda, apabila kuda itu berjalan ke arah yang tidak dikehendaki oleh penunggangnya, maka penunggangnya harus segera memalingkannya ke arah yang benar. Tetapi apabila kuda itu sudah tersesat jauh, maka akan sulit bagi penunggangnya untuk meluruskannya. Begitu pula syahwat ini, harus dikendalikan sejak awal agar tidak melampaui batas.

Diposkan pada Islami

Tiga Sahabat Setia Manusia

Alkisah ada seorang ayah yang mempunyai tiga orang anak. Anak pertama bernama Harben, ia sangat disayang dan dimanja, apa saja keperluannya akan dipenuhinya walaupun ia harus bekerja banting tulang untuk memenuhi keinginan anak pertamanya itu. Anak kedua bernama Anis, ia disayang juga, tapi tidak seperti anak pertama, kadang-kadang diperhatikan, kadang-kadang terlupakan. Sedangkan anak yang ketiga bernama Amshol, ia jarang sekali diperhatikan bahkan lebih sering dilupakan. Lanjutkan membaca “Tiga Sahabat Setia Manusia”