Amalan Yang Paling Utama

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wata’ala hanyalah orang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wata’ala dan hari akhirat serta (tetap) melaksanakan solat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah Subhanahu wata’ala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang orang yg mendapat petunjuk.” (At-Taubah ayat 18) “Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orangLanjutkan membaca “Amalan Yang Paling Utama”

Cara Sahabiyah Berinfaq

Ahmad dan Abu Ya’la mengeluarkan dari Ummu Salamah r.ha, dia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki tempat tinggalku dengan rona muka yang muram. Karena khawatir beliau sakit, aku bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapa muka engkau tampak muram?” Beliau menjawab, “Karena tujuh dinar yang kemarin kita terima, tapi hingga sore hari uang itu masih berada diLanjutkan membaca “Cara Sahabiyah Berinfaq”