Diposkan pada Islami

Amalan Yang Paling Utama

“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wata’ala hanyalah orang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wata’ala dan hari akhirat serta (tetap) melaksanakan solat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah Subhanahu wata’ala. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang orang yg mendapat petunjuk.” (At-Taubah ayat 18)

“Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan menguruskan Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wata’ala dan hari akhirat serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wata’ala? Mereka tidak sama di sisi Allah Subhanahu wata’ala. Allah Subhanahu wata’ala tidak memberi pentunjuk kepada orang-orang zalim.” (At-Taubah ayat 19)

Asbabun Nuzul Ayat 17-19 dari Surah At-Taubah ini: Lanjutkan membaca “Amalan Yang Paling Utama”

Iklan
Diposkan pada Islami

Cara Sahabiyah Berinfaq

Ahmad dan Abu Ya’la mengeluarkan dari Ummu Salamah r.ha, dia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki tempat tinggalku dengan rona muka yang muram. Karena khawatir beliau sakit, aku bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapa muka engkau tampak muram?” Beliau menjawab, “Karena tujuh dinar yang kemarin kita terima, tapi hingga sore hari uang itu masih berada di bawah kasur.” Di dalam riwayat lain disebutkan, “Dan kita belum menginfakkannya”. Menurut Al-Haitsamy, 10/2381 rijalnya shahih.

Al-Bukhary mengeluarkan di dalam Adabul-Mufrad, hal. 43, dari Abdullah bin Az-Zubair r.anhuma, dia berkata, “Aku tidak melihat dua orang wanita yang lebih murah hati daripada Aisyah dan Asma’ (r.anhuma.) sekalipun caranya berbeda. Aisyah (r.ha.) biasa mengumpulkan sedikit demi sedikit, dan setelah terkumpul dalam jumlah yang banyak, dia membagi-bagikannya. Sedangkan Asma’ (r.ha.) tidak pernah menyimpan sedikit pun hingga esok hari.