Kecintaan para Sahabat kepada Rasulullah SAW

Kecintaan Seorang Sahabat ra. Dari ‘Aisyah r.a katanya, “Ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW seraya berkata, “Wahai Rasulullah engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri dan engkau lebih aku cintai daripada orang tuaku. Jika aku berada di rumah, aku senantiasa merindukan dan tak sabar untuk secepatnya dapat bertemu dan melihatmu. dan apabila aku teringatLanjutkan membaca “Kecintaan para Sahabat kepada Rasulullah SAW”