Diposkan pada Islami

Kelapa dan Tebu

Buah kelapa jika diparut kemudian diperas maka akan menghasilkan santan yang banyak kegunaannya untuk bumbu masakan. Tidak mungkin akan mendapatkan santan tanpa melalui usaha pemerasan. Begitu juga dengan tebu, setelah diperas baru bisa diambil airnya untuk bahan pembuat gula pasir, atau bumbu penyedap vetsin. Mustahil tebu menjadi gula pasir atau vetsin kalau tanpa proses pemerasan. Lanjutkan membaca “Kelapa dan Tebu”

Iklan
Diposkan pada Islami

Kezuhudan Sebahagian Sahabat ra

Kezuhudan Abu Bakar
Ahmad mengeluarkan dari Aisyah r.ha, dia berkata, “Abu Bakar meninggal dunia tanpa meninggalkan satu dinar maupun satu dirham pun. Sebelum itu dia masih memilikinya, namun kemudian dia mengambilnya dan menyerahkannya ke Baitul-mal.” Begitulah yang disebutkan di dalam Al-Kanzu, 3/132. Lanjutkan membaca “Kezuhudan Sebahagian Sahabat ra”

Diposkan pada Islami

Keperibadian Abu Bakar Radiyallahu Anhu

Ibnu Sa’d mengeluarkan dari Aisyah, bahwa Abu Bakar adalah seorang pedagang, yang setiap hari pergi ke pasar untuk melakukan jual beli. Dia mempunyai sekumpulan domba yang dia urus sendiri dan terkadang menggembalakannya atau dia serahkan kepada orang lain. Dia juga memerah air susunya untuk diberikan kepada orang-orang kampung. Lanjutkan membaca “Keperibadian Abu Bakar Radiyallahu Anhu”