Kelapa dan Tebu

Buah kelapa jika diparut kemudian diperas maka akan menghasilkan santan yang banyak kegunaannya untuk bumbu masakan. Tidak mungkin akan mendapatkan santan tanpa melalui usaha pemerasan. Begitu juga dengan tebu, setelah diperas baru bisa diambil airnya untuk bahan pembuat gula pasir, atau bumbu penyedap vetsin. Mustahil tebu menjadi gula pasir atau vetsin kalau tanpa proses pemerasan.

Keperibadian Abu Bakar Radiyallahu Anhu

Ibnu Sa’d mengeluarkan dari Aisyah, bahwa Abu Bakar adalah seorang pedagang, yang setiap hari pergi ke pasar untuk melakukan jual beli. Dia mempunyai sekumpulan domba yang dia urus sendiri dan terkadang menggembalakannya atau dia serahkan kepada orang lain. Dia juga memerah air susunya untuk diberikan kepada orang-orang kampung.