Diposkan pada Islami

Khadijah Al-Kubra Rodiyallohu ‘Anha

Khadijah r.ha adalah orang pertama yang memeluk Islam. Ia menduduki tempat terhormat sebagai istri pertama Nabi Muhammad saw. Waktu ia menikah, Muhammad SAW berusia 25 tahun, dan Khadijah 40 tahun. Pada hari yang telah ditentukan, sanak keluarga Muhammad, termasuk pamannya Abu Thalib dan Hamzah ra, berkumpul di rumah Khadijah rha. Abu Thalib-lah yang memberikan kata sambutan dalam upacara pernikahan mereka. Nabi Muhammad tidak menikah dengan wanita lain selama Khadijah masih hidup. Khadijah sempat mendampingi Muhammad 25 tahun lamanya setelah perkawinan, dan meninggal dunia tiga tahun sebelum Hijrah. Lanjutkan membaca “Khadijah Al-Kubra Rodiyallohu ‘Anha”

Iklan
Diposkan pada Islami

Kisah Isteri Maulana Yusuf Al Khandalawi Rah. A

Maulana Yusuf ini rumahnya terpisahkan hanya oleh selembar karung goni dengan mesjid tempat beliau mengatur kerja dakwah. Rumahnya bukan terpisahkan oleh kain yang mahal, tirai yang mahal, tidak tapi hanya terpisahkan oleh karung goni, begitu sederhananya kehidupan beliau ini. Sangking sibuknya maulana Yusuf ini disibukkan oleh kerja dakwah, menuntaskan buku hayatus sahabah, menegakkan ushul-ushul dakwah, mengatur jemaah, kadang-kadang baru bisa mengunjungi istrinya dua minggu sekali saja. Lanjutkan membaca “Kisah Isteri Maulana Yusuf Al Khandalawi Rah. A”

Diposkan pada Islami

Ketika Usaha Dakwah Terhenti

Ketika Khadijah radiyallahu ‘anha menemui suaminya Baginda Muhammad shalallaahu ‘alaihi wasallam, ia (Khadijah radiyallahu ‘anha) baru saja pulang dari rumah Waraqah. Ia menanyakan tentang tanda-tanda kenabian yang ada pada suaminya. Pada saat itulah Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wasallam menerima wahyu ke-dua awal surah Al-Mudatsir. Rasulullah shalallaahu ‘alaihi wasallam kemudian berkata kepada istrinya “Tidak ada waktu lagi untuk istirahat… Jibril ‘alaihissalam telah menyampaikan perintah Allah Subhaanahu wata’ala kepadaku agar aku menjumpai setiap orang untuk mengajaknya kepada Islam. Wahai istriku siapakah orang yang akan mengikutiku?”. “Aku ya Rasulullah, aku mengimani bahwa Allah Subhaanahu wata’ala tiada Tuhan selain Dia dan engkau adalah Rasulullah”, jawab Khadijah radiyallahu ‘anha. Lanjutkan membaca “Ketika Usaha Dakwah Terhenti”

Diposkan pada Islami

Cara Sahabiyah Berinfaq

Ahmad dan Abu Ya’la mengeluarkan dari Ummu Salamah r.ha, dia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki tempat tinggalku dengan rona muka yang muram. Karena khawatir beliau sakit, aku bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapa muka engkau tampak muram?” Beliau menjawab, “Karena tujuh dinar yang kemarin kita terima, tapi hingga sore hari uang itu masih berada di bawah kasur.” Di dalam riwayat lain disebutkan, “Dan kita belum menginfakkannya”. Menurut Al-Haitsamy, 10/2381 rijalnya shahih.

Al-Bukhary mengeluarkan di dalam Adabul-Mufrad, hal. 43, dari Abdullah bin Az-Zubair r.anhuma, dia berkata, “Aku tidak melihat dua orang wanita yang lebih murah hati daripada Aisyah dan Asma’ (r.anhuma.) sekalipun caranya berbeda. Aisyah (r.ha.) biasa mengumpulkan sedikit demi sedikit, dan setelah terkumpul dalam jumlah yang banyak, dia membagi-bagikannya. Sedangkan Asma’ (r.ha.) tidak pernah menyimpan sedikit pun hingga esok hari.

Diposkan pada Islami

Agama Wujud Apabila Kita Korban

Nabi buat usaha atas agama Allah telah beri amanah buat ajak manusia taat kepada Rabb yang sesungguhnya, mengajak manusia yang penuh dengan nur kehidupan yang penuh dengan hidayah, kehidupan yang penuh dengan kelemah-lembutan dan akhlak yang afimah. Satu per satu kegelapan telah pergi dan berganti dengan cahaya, perlahan-lahan kesesatan telah Allah rubah dengan petunjuk, perlahan-lahan kebuasan saat itu Allah telah rubah dengan kelemah-lembutan dan kasih sayang. Lanjutkan membaca “Agama Wujud Apabila Kita Korban”

Diposkan pada Islami

Duhai Putriku

DUHAI PUTRIKU…
Kehidupan manusia adalah
Bergantung yakin yang ada dalam hati

Ada mausia yang yakin
Harta akan beri bahagia..
Maka jangan kau hairan jika
Ada orang ,,
Sejak celik mata sampai tutup matanya kembali
Bahkan termimpi mimpi
Bagaimana mahu mendapat harta..

Ada pula manusia
yakin dengan kekuasaan akan beri kebahagiaan
Maka jangan kau hairan jika
Ada orang ,,
Sejak celik mata sampai tutup matanya kembali
Bahkan termimpi mimpi
Bagaimana mahu dapat jawatan

PUTRIKU…
Pernahkah ada ayat Al-Quran
Yang berbunyi:-  Lanjutkan membaca “Duhai Putriku”

Diposkan pada Islami

Mudzakarah Tentang Anak

Sabda-sabda Rasulullah saw Mengenai Anak :

  • Bau tubuh anak-anak adalah sebagian dari angin surga.
  • Surga itu adalah sebuah kampung kesenangan, tidak masuk surga melainkan orang yang menyukai anak-anak.
  • Barangsiapa yang menggembirakan anak perempuannya, derajatnya seumpama orang yang menangis karena takut kepada Allah SWT. Orang yang menangis oleh Allah SWT diharamkan akan api neraka ke atas tubuhnya.
  • Ciumlah anakmu karena pahala setiap ciuman itu dibalas dengan satu derajat di surga.  Lanjutkan membaca “Mudzakarah Tentang Anak”
Diposkan pada Islami

Keutamaan Wanita Shalihah

Wanita
Wanita
Walaupun wanita tidak ada yang diangkat oleh Allah menjadi nabi atau rasul, namun kedudukan wanita sangat tingi di sisi Allah SWT. karena wanita adalah manusia pertama yang mau menerima Islam setelah Muhammad SAW diangkat menjadi rasul, yaitu Khadijah r.ha.
Selain itu, manusia pertama yang diterima sebagai syahidah juga seorang wanita, yaitu Sumayah r.ha. Banyak keutamaan yang diberikan Allah SWT kepada wanita, diantaranya:

  • Seorang wanita shalihah lebih baik dari 70 orang waliyullah.
  • Seorang wanita jahat lebih buruk daripada 1.000 lelaki yang jahat.
  • Dua rakaat shalat dari wanita hamil lebih baik daripada 80 rakaat shalat wanita yang tidak hamil.
  • Wanita yang memberi susu kepada anaknya dari buah dadanya akan mendapat satu pahala dari tiap-tiap tetes susu yang diberikannya.
  • Apabila seorang suami pulang ke rumah dalam keadaan letih dan istrinya melayani dengan baik maka mendapat pahala jihad.
  • Seorang istri yang menghabiskan malamnya dengan tidur yang tak pulas karena menjaga anaknya yang sakit mendapat pahala seperti membebaskan 20 orang hamba sahaya. Lanjutkan membaca “Keutamaan Wanita Shalihah”